Bastuns magiska effekter

Vi utsätts för otroliga mängder stress varje dag, inte bara stress i den formen att vi har mycket att göra men den typen av stress din kropp upplever ifrån gifter vi får i oss varje dag i form av mat, godis, alkohol, avgaser från bilar, industrier, metaller i vårt vatten osv. Listan är oändlig, det huvudsakliga är att vi kan kontrollera vad vi stoppar i oss men med alla hälsosamma val vi gör så blir vi ändå drabbade av gifter. Sen kommer vi till en annan stor stress för kroppen och det är att den konstant blir nedbruten och måste byggas upp igen, igen och igen 🙂

Om man bara kollar ifrån ett annat perspektiv och frågar sig själv, tror du människokroppen är skapad till att sitta med dålig hållning i en stol? Gå till kylskåpet varannan timma och plocka upp något vår biologi absolut inte vill ha? Äta våra luncher ur giftiga plastbehållare? Laga vår mat i totalt värdelösa och livsfarliga stekpannor? Använda micro? Ha bluetooth, wi-fi och annan elektronik konstant runt om kring oss? Samma sak här, listan kan göras oändlig men nu kommer vi till saken.

På samma sätt som träning är en positiv stress finns det fler. Idag kollar vi på vårt absoluta favorit knep, att stressa kroppen till den punkten att den faktiskt via stress responser tillverkar godis för våra celler.

Bastu

I Finland följde man 2315st medelålders män under loppet av 20 år, dem såg att ju fler tillfällen du bastade i veckan desto mindre risk för hjärt och kärlsjukdomar hade du men spännande nog så ser man att livslängden för folk med andra sjukdomar såsom cancer etc också fick en längre livslängd.

2-3 sessioner bastu i veckan resulterade i en minskning av 22% att dö av plötsligt hjärtstillestånd.

4-7 sessioner bastu i veckan resulterade i en minskning på 63% att dö av plötsligt hjärtstillestånd, 50% mindre risk att dö av hjärt och kärl sjukdomar, 48% mindre risk att dö i kranskärlssjukdomar och en 40% minskad risk att dö av allt. 

Studierna gjordes i en bastu på 80 grader, en session pågick 20 minuter.

Studie: https://jamanetwork.com/…/jamainternalm…/fullarticle/2130724

Genom att sätta oss i bastun svettar vi ut toxiner, metaller och kemikalier. Vår hud fungerar som ett stort detox organ, men vi måste SVETTAS!

Återhämtning: genom att basta triggar vi en ökning av tillväxthormoner vilket hjälper vår återhämtning m.m

Reducerar insulin sensitivitet.

Ökning av muskelmassa tack vare värme chocks proteiner som hjälper våra muskler att återuppbyggas effektivare.

Minskad inflammation

Förbättrar din hud

Förbättrar din sömn

Hjälper med stress

Hjälper med fettförbränning 

Bastu är något vi gör minst varannan dag och du bör börja nu :)

Daniel GustafssonComment